Det er ny undersøkelse og behandling for hver gang. En grundig undersøkelse viser hvor på kroppen behandlingen utføres. Ofte er det et annet sted enn der smertene kjennes. 

 

Slik foregår osteopati behandlingen: 

Brystrygg korsbeinVi legger vekt på å gjøre en grundig undersøkelse med en detaljert sykehistorie, vurdering av holdning, bevegelsestester og palpasjon (kjenne kvalitet på vevet).

Når du kommer til osteopaten første gang blir du spurt om hvordan ditt problem arter seg, og du får spørsmål om andre aktuelle helseforhold - det som kalles sykehistorie. Osteopaten vil som regel be deg ta av skjorte og langbukser for deretter å vurdere holdning og teste bevegelighet. Når du ligger på behandlingsbenken vil osteopaten vurdere kvalitet på vevet (palpasjon) og utføre behandlingen. Ved påfølgende behandlinger vil det utføres ny undersøkelse for å avdekke endringer av funn, ny osteopatisk behandlingsplan blir stilt og ny behandling blir tilrettelagt.

Hver enkelt behandling blir utformet spesielt for deg. Undersøkelsen fører til den osteopatiske diagnosen. Den viser hvor i kroppen tap av bevegelighet (fysiske blokkeringer) og spenninger finnes. Osteopaten søker å normalisere disse områdene i kroppen som hindrer normal bevegelighet. Osteopaten har en trygg og skånsom tilnærming og bruker et bredt spekter av manuelle teknikker som mobilisering, avspenning, korrigering og tøying. Hendene er et fantastisk diagnoseverktøy, trent til å registrere kvalitetsforskjeller i kroppens vevsstrukturer.

Etter osteopati behandling forventes umiddelbare reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Enkelte kan få en forbigående reaksjon (influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet, lett smerteøkning). Hos pasienter med funksjonelle forstyrrelser (ingen røntgenfunn) kan man forvente en begynnende endring etter èn til fem ganger.

Sikkerhetstester blir utført for å kunne velge de pasientene som skal henvises til sin lege eller trygt kunne behandle de pasienter som kan ha effekt av osteopatibehandling. Ved symptomer på sykdomstilstander nøler vi ikke med å sende pasienten til sin lege. Vi på Drammen Osteopati arbeider tverrfaglig.

Dose og intensitet er individuell for hver pasient. Det blir brukt god tid på hver behandling. Til første konsultasjon går det en time og de påfølgende konsultasjonen noe kortere tid. Tiden mellom hver behandling er ofte 14 dager og antallet i behandlingsserien varierer oftest fra 3 til 8 ganger. Du kan komme direkte til oss for osteopati behandling. 

 

Foto: Ingunn Backe Wennberg og pasient. Fotograf: Dag Roar Wennberg.

Åpningstider

Mandager: 10.00 - 18.00
Tirsdager: 09.00 - 12.00
Onsdager: 08.15 - 16.00
Torsdager: 08.15 - 16.00
Fredager: 08.15 - 16.00

Kontakt oss

Kontakt oss

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER